ผมเชื่อว่าทุกความรักมีช่วงที่ดีและช่วงมีอุปสรรค

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *